Projekt revitalizácie, podpory a popularizácia tradičnej remeselnej tvorby
na slovensko-českom pohraničí

Semináre a poznávacie stretnutia
pre pedagógov a ľudových tvorcov

FOTOGALÉRIA

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.