Projekt revitalizácie, podpory a popularizácia tradičnej remeselnej tvorby
na slovensko-českom pohraničí

Krása z hliny – keramická tvorivá dielňa

Keramická tvorivá dielňa s názvom Krása z hliny sa uskutočnila v dňoch 22. – 23. 6. 2009 v Trstenej. Stretnutie sa uskutočnilo ako tretia aktivita projektu Remeslo má zlaté dno, ktorého cieľom je revitalizovať a podporiť tradičnú remeselnú tvorbu ako súčasť spoločenského kultúrneho dedičstva. Poslaním tvorivej dielne bolo priblíženie práce s hlinou a hrnčiarskym kruhom deťom základných, materských a stredných škôl a dospelým záujemcom. Počas dvoch dní si mohli deti vyskúšať prácu na kruhu – točenie a tvorbu priestorových objektov z hliny. Vzniklo množstvo zaujímavých prác, ktoré odborní lektori hodnotili ako dobre technicky zvládnuté s výtvarným výrazom.

Odbornými lektormi boli Ľubomír Hoľma, Katarína Zacharová, Marta Bedrichová, manželia Malinoví a Ľudovít Leginus. Okrem nich sa tvorivej dielne zúčastnili keramikári z Čiceh – manželia Vašškoví a manželia Šulákoví. Z Oravských keramikárov pozvanie prijali: Žabková, Lacková, Sýkorová. Všetci keramikári v rámci tvorivej dielne predstavili svoju tvorbu na predajnom jarmoku, ktorý bol súčasťou podujatia. Deti si tak mohli prezrieť a zakúpiť jednotlivé výrobky. Celkovo sa tvorivej dielne zúčastnilo 13 keramikárov a cca 200 detí rôznych základných škôl. Tvorivá dielňa priniesla deťom nové pohľady priestorovú prácu s tvárnym materiálom. Keďže väčšinou pracujú na plošných prácach zmena v podobe tvorby trojrozmerných objektov bola pre nich príjemnou a zaujímavou zmenou. Deti boli z práce s hlinou nadšené, výrobky si zobrali so sebou domou rozhodnuté ďalej ich dotvárať.

FOTOGALÉRIA

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.