Projekt revitalizácie, podpory a popularizácia tradičnej remeselnej tvorby
na slovensko-českom pohraničí

Vyhodnotenie medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka

V dňoch 11. , 12. a 13. septembra sa v Oravskej Polhore a v Zuberci uskutočnil medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka 2009. Poslaním Gajdovačky bola prezentácia pôvodných muzikantských prejavov, ale i hľadanie nových foriem a možností interpretácie. Výchovné posolstvo naplnila v organizovaní tvorivej dielne Malá škola gajdovania, v regionálnej súťaži Tak spievala moja babka, ale hlavne v medzinárodnej súťaži mladých gajdošov pod názvom O Zboroňovu nôtu. Festival prerástol rámec Slovenska a stal sa miestom tvorivých konfrontácií tradičných kultúr nielen susedných štátov (Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska), ale i Talianska, Španielska, Škótska, Francúzska, Chorvátska či Holandska. Programy Gajdovačky sa tak stali platformou pre výmenu interkultúrnych posolstiev, názorov a postojov v rámci európskeho priestoru. Význam Gajdovačky spočíva i v nachádzaní a znovu uvádzaní tradičných kultúrnych symbolov do života mikroregiónu.

Gajdovačka sa začala v piatok 11. septembra 2009 o 17. hodine regionálnou súťažou v speve ľudových piesní s názvom Tak spievala moja babka O 19. hodine sme si pripomenuli deväť predchádzajúcich ročníkov Gajdovačky prostredníctvom výstavy Portréty gajdošov, kde sa okrem slávnostného otvorenia prezentovala i publikácia, zachytávajúca portréty mnohých významných gajdošov zo Slovenska, Česka i Poľska. O 19. 30 patrila sála kultúrneho domu v Oravskej Polhore moderovanému programu moravského gajdoša Pavla Popelky, v ktorom sa predstavili i ďalší moravský gajdoši. Program dostal výstižné pomenovanie Gajdošské historky. Piatkový večer ukončilo voľné vyhrávanie gajdošov na pódiu s názvom Prekáračky.

Sobotňajší program sa začal ráno o 10. hodine Malou školou gajdovania, ktorou sa zároveň začal ročný kurz hry na oravské dvojhlasné gajdy. Lektorom tvorivej dielne i celého kurzu je Oravský gajdoš i výrobca gájd František Skurčák. Pre záujemcov o výrobu gájd bola o 10.30. hodine pripravená projekcia dokumentárneho filmu o výrobe českých gájd s komentárom Pavla Čípa. Popoludní všetci účastníci Gajdovačky absolvovali koncert v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Dôležitou časťou Gajdovačky bola 8. medzinárodná súťaž mladých gajdošov pod názvom O Zboroňovu nôtu, ktorá prebehla v sobotu o 19. hodine. Súťaž prebehla v dvoch vekových kategóriách – sólisti gajdoši do 15. rokov a do 25. rokov. V prvej kategórii súťažilo 12 gajdošov zo Slovenska, Poľska a Škótska. V druhej kategórii súťažilo 12 gajdošov zo Slovenska, Poľska a Česka. Technické a interpretačné výkony gajdošov hodnotila medzinárodná odborná porota. Pracovala v zložení Bernard Garaj zo Zlatých Moraviec, Juraj Dufek z Bojníc, Vladimír Kovářik s Českej republiky, Janus Jaskulski z Poľska a Lindsey Davison zo Škótska Víťazom prvej kategórie sa stal 14-ročný Michal Marhold z Brna. Víťazstvo v druhej kategórii si odniesol 19-ročný domáci gajdoš Peter Matis z Oravskej Polhory.Po súťaži nasledoval slávnostný program s názvom K Prameňu venovaný jubilejnému ročníku festivalu a spojený s vyhlásením výsledkov medzinárodnej súťaže mladých gajdošov. Nedeľa sa začala svätou omšou za nositeľov tradícií a poctou zosnulým gajdošom na cintorínoch v Oravskej Polhore a Sihelnom. O 10. hodine bola pre záujemcov o hru na oravské dvojhlasné gajdy pripravená druhá časť Malej školy gajdovania s Františkom Skurčákom. Po nej boli všetkým gajdošom odovzdané pamätné listy a upomienkové predmety.

Záver Gajdovačky patril galaprogramu, ktorý prebehol v sále kultúrneho domu v Oravskej Polhore. Na ňom sa predstavili všetci účastníci festivalu – František Skurčák, Ivetka Skurčáková a ĽH Goluska z Oravskej Polhory, víťazi súťaže o Zboroňovu nôtu 2009, Rasťo a Žigmund Šimkovičovci, Milan Rusko, Dominika Kevická a ĽH Fašangoví hudci z Bratislavy, Bernard Garaj zo Zlatých Moraviec, Drahoš a Tomáš Dalošovci a Dominik a Pavol Garajovci z Veľkej Lehoty, Roman Bienik z Dolného Hričova, Ľubomír Párička z Martina, Jozef Kostúr z Podkoníc, Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče, Juraj Dufek z Bojníc, Daniel a Vlastimil Dřímalovi z Mrákova u Domažlic, Hana Klímová zo Strakonic, Pavel Číp zo Zubří, Pavel Popelka zo Strání, Gajdošská skupina súboru Májek z Brna, ĽH Bezobratři z Brna, ĽH Zogatovci z Třinca, ĽH Gajdoši z Kopanic z Uherského Brodu, Pražské dudácke szdružení z Prahy, Andrej Babiar zo Želoviec, Ľudovít Cehelský zo Štrby, Peter Kováč zo Senca, DĽH Mala Ziemia Suska zo Suchej Beskidzkej, Kapela Dudziarska Kozlary ,Kapela Koźlarska z regiónu Kozla, Kapela Dudziarska Szkolnego Zespołu Regionalnego z Bukóvca, Kapela Dudziarska Sokoły, Tadeusz Rytwinski a Lindsay Davidson z Poľska, Emese Hruska z Maďarska a Scotpipe Pipe Band zo Škótska.

FOTOGALÉRIA

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.