Projekt revitalizácie, podpory a popularizácia tradičnej remeselnej tvorby
na slovensko-českom pohraničí

Medzinárodný rezbársky plenér
Návraty k drevu – návraty k Siváňovcom

V dňoch 17. až 23. augusta 2009 sa uskutočnil medzinárodný rezbársky plenér Návraty k drevu – Návraty k Siváňovcom v Babíne. Realizácia podujatia bola podporená Európskou úniou – Programom cezhraničnej spolupráce – Slovenská a Česká republika.

Rezbársky plenér bol usporiadaný na počet zosnulých insitných rezbárov Štefana Siváňa st. a ml. Výsledkom už zrealizovaného plenéru je Galéria ľudového rezbárstva so stálou expozíciou prác z plenérov v obci Babín. Projekt sa snaží plenérom reflektovať a tvorivo konfrontovať tradičné postupy, techniky a motívy rezbárskej práce, typické pre slovensko-české pohraničie, identifikovať, spoznávať ich a tým prezentovať i tradičné kultúrne symboly. Návraty k Siváňovcom sa začali v pondelok 17. augusta príchodom rezbárov do obce Babín, kde navštívili hrob Štefana Siváňa mladšieho a staršieho a jeho rodný dom, v ktorom si mohli prezrieť časť jeho tvorby. V stredu 19. septembra rezbári absolvovali spoločný výlet na Slanický ostrov umenia spojený s odborným výkladom a v obci Klin si mohli prezrieť novovzniknutú kamennú sochu Ježiša Krista. Rezbárskeho plenéru Návraty k Siváňovcom sa zúčastnili rezbári: Róbert Veselý z Podbiela, Peter Bohučký z Babína, Ján Špuler z Bobrova, Monika Holbusová z Martina, Vladimír Klimeš z Šumperku, Zeno Jurášek z Martina, Pawel Kos zo Zywca, Ján Podskan z Čadce, Milan Mičienka z Kolárovíc, Štefan Kanaloš z Ostravy a Pavel Číp zo Zubří. Plenér bol ukončený 23. augusta sprístupnením rozšírenej expozície Galérie rezbárstva v Babíne na ktorom sa zúčastnilo cca 60 ľudí.

FOTOGALÉRIA

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.