Projekt revitalizácie, podpory a popularizácia tradičnej remeselnej tvorby
na slovensko-českom pohraničí

Medzinárodný festival valaskej kultúry
Bačovské dni

V dňoch 18 a 19. júla 2009 sa uskutočnil medzinárodný festival valaskej kultúry - Bačovské dni. Poslaním Bačovských dní je okrem rekonštrukcie pôvodnej valaskej kultúry, poskytnúť priestor pre prezentáciu výroby dnešných poľnohospodárskych družstiev, súkromne hospodáriacich poľnohospodárov, chovateľov oviec a ľudových výrobcov. Festival preto, okrem folklórneho programu v amfiteátri v Malatinej ponúka aj jarmok tradičných remesiel, súťaž v plieskaní bičom, súťaž o najkrajšiu ovečku či kozičku a súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka. Bačovské dni sa začali v sobotu 18. júla Turistickým výletom do Kvačianskej doliny a na Mlyn Oblazy. O 15. hodine sa v Základnej škole v Malatinej otvorili výstavy, ktoré boli zamerané na textil. Návštevníci festivalu si mali možnosť prezrieť výstavu ľudových vyšívaných násteniek s názvom Ľudový pop-art, výstavu predmetov z plstenej vlny Kataríny Turácovej z Rabčíc i výstavu strašiakov, ktorých autormi boli oravské deti. V Základnej škole prebiehali aj tvorivé dielne – tkanie malatinských kobercov s pani Magdalénou Palugovou a tkanie gobelínov s pani Elenou Pavolkovou z Revišného. O 18. hodine sa dianie presunulo na amfiteáter Skalka v Malatinej. Prvá časť programu bola venovaná folklórnym súborom a skupinám a ich tradičným scénickým úpravám. Ako prvá vystúpila folklórna skupina Lúčan z dolnoliptovskej obce Lúčky s pol hodinovým programom, po nej nasledoval pol hodinový program s názvom Pozdravy z Moravy v podaní valašského súboru piesní a tancov Radhošť z Rožnova pod Radhošťěm. Záver prvej časti patril hodinovému profilovému programu Folklórneho súboru Urpín z Banskej Bystrice. Druhá časť programu sa niesla v duchu názvu Premeny hudby. Program dal priestor muzikantom, ich tvorivým nápadom, ich hudobnému cíteniu, ich experimentom s rôznymi hudobnými žánrami. Pozreli sme sa ako s terchovským folklórom tvorivo pracuje Nebeská muzika z Terchovej, ktorá vo svojej tvorbe využíva hudobné prostriedky z jazzu a rocku, i na tvorbu moravskej kapely so zvláštnym názvom Panenka vyzutá. Nedeľa sa začala svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Malatinej. O 10. hodine sa priestor pri amfiteátri Skalka naplnil ľudovými tvorcami a to nielen zo Slovenska, ale i z Čiech. Ľudovými tvorcami, ktorí výsledky svojej tvorivej práce a zručnosti rúk prezentovali na 9. Tradičnom Malatinskom jarmoku ľudových remesiel. V rámci jarmoku prebiehala i súťaž o najkrajšie kozľa. Súťaž prebiehala formou hlasovania anketovými lístkami. V Základnej škole v Malatinej v tom istom čase bežala súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka. I do tejto súťaže sa mohli zapojiť návštevníci. Formou ochutnávky a následného udelenia hlasu na anketový lístok. Pred započatím nedeľného folklórneho programu na amfiteátri Skalka prebehla v priestore amfiteátra súťaž v práskaní bičom. Záver Bačovských dní patril programu s názvom Z Prameňa. Program bol venovaný typickým i ojedinelým pastierskym tancom, ktoré sa na Slovensku zachovali. Vystúpila v ňom Folklórna skupina z Krivian, Folklórny súbor Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, folklórna skupina Goral zo Suchej Hory s typickými goralskými spevmi a tancami. Nazreli sme aj do pastierskeho hudobného inštrumentára prostredníctvom inštrumentalistov z Folklórnej skupiny z Lúk pod Makytou. Ďalší program bol venovaný zahraničným hosťom. Účinkoval v ňom Folklórny súbor Toporzanie z družobnej gminy Lubien, krajanský divadelný súbor Ondrejko z Podwilka a folklórny súbor Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm.

FOTOGALÉRIA

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.