Projekt revitalizácie, podpory a popularizácia tradičnej remeselnej tvorby
na slovensko-českom pohraničí

Remeslo má zlaté dno

Taký je nielen názov medzinárodného projektu, ktorý Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo v spolupráci s českými partnermi v uplynulo roku, ale i názov hodinového dokumentárneho filmu a katalógu ľudových tvorcov, ktoré tvoria časť výstupov a výsledkov úspešného projektu.

V dokumentárnom filme sa portrétmi prezentujú kováč a zvonkár Stanislav Otruba zo Zázrivej, drotár a kováč Štefan Smržík z Námestova, rezbár Ján Kokoška zo Zázrivej, keramikár Ľubomír Hoľma z Trstenej, tkáčka Elena Pavolková z Veličnej, kamenár Jaroslav Sucháček z Lhoty a Vsetína, tkáčka Blanka Mikolajková z Rožnova pod Radhoštěm, metlár Jiří Ondřej zo Zubří, rezbár Petr Stoklasa z Velkých Karlovic a kováč Josef Hruška z Valašského Meziříčí. Jeho cieľom je podporiť a prezentovať zručnosť a schopnosť ľudových umelcov a remeselníkov tvoriť hodnoty vychádzajúce z miestnych kultúrnych špecifík ako súčasti spoločného kultúrneho dedičstva.

Súčasťou projektu je i katalóg, na ktorého stránkach našlo svoje miesto 70 ľudových tvorcov a ktorého súčasťou je i webová prezentácia, na ktorej sa práve nachádzate. Katalóg je členený podľa jednotlivých typov remesiel a podľa materiálu, ktorý je v konkrétnej remeselnej činnosti dominantný (drevo, kameň, textil, perník, pečivo, keramika, kraslice, kov a drôt, obuv) a tvorí reprezentatívnu vzorku súčasného stavu v oblasti ľudovoumeleckej tvorby na slovensko-českom pohraničí. Katalógom Oravské kultúrne stredisko umožňuje spoznať a chrániť tradičné technológie, z ktorých mnohé pretrvávajú už stáročia, vyznačujú sa osobitým štýlom a stali sa reprezentantmi – kultúrnymi identifikátormi regiónov. Propaguje ich ako cenné prejavy a napomáha podpore a popularizácii ich nositeľov ako reprezentantov miestnej identity.

Projekt revitalizácie, podpory a popularizácie tradičnej remeselnej tvorby na slovensko-českom pohraničí bol určený nielen ľudovým tvorcom, remeselníkom, ale všetkým záujemcom, ktorí chceli spoznať tajomstvo tradičných remesiel a technológií. V rámci projektu boli realizované tvorivé dielne zamerané na prácu s hlinou, drevom, kameňom, textilom, ovčou vlnou i na výrobu hudobných nástrojov a prezentácie folklórnych súborov v Trstenej, Babíne, Oravskom Bielom Potoku, Malatinej, Oravskej Polhore, v Českej republike v Rožnove pod Radhoštěm a v Kozloviciach. Projekt pripravilo Oravské kultúrne stredisko v spolupráci so zahraničnými partnermi – s Valašským múzeom v prírode v Rožnove pod Radhoštěm a obcou Kozlovice a s rozpočtom viac ako 72 tisíc euro bol realizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.